1วัน สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นที่คลองมหาสวัสดิ์

1,000.00 ฿2,000.00 ฿ incl. Vat

1วัน สัมผัสวิถีชีวิตท้องถิ่นที่คลองมหาสวัสดิ์

1,000.00 ฿2,000.00 ฿ incl. Vat

SKU: N/A Category:

Description

Validity from 08 of September – 31 October 2020. Price per person

รายละเอียดกิจกรรม

 08.00 น. เจอกันที่จุดนัดพบ ออกเดินทางไปยังวัดสุวรรณาราม

09.00 น.  จากนั้นเดินไปที่ท่าเรือเพื่อขึ้นเรือ เพลิดเพลินกับการนั่งเรือผ่านคลองมหาสวัสดิ์และสัมผัสความมหัศจรรย์ของวิถีชีวิตในท้องถิ่น แวะที่ฟาร์มบัวและกล้วยไม้ ดูการสาธิตทำข้าวตัง บ้าน จากนั้นเราจะไปดูว่าชาวบ้านทำน้ำฟักข้าวที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงจากสูตรอาหารท้องถิ่นได้อย่างไร

11.00 น. เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเที่ยวชมฟาร์มสวนผลไม้ด้วยการนั่งรถแทรกเตอร์

11.30 น. เดินทางต่อไปยัง “Little Tree Garden” ร้านอาหารบรรยากาศดีติดแม่น้ำตกแต่งเป็นสวนอังกฤษ ในบรรยากาศรมรื่น ที่นี่คุณสามารถดื่มชาและกาแฟ พร้อมขนมเค็ก แสนอร่อย

13.30 น. จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพ

14.30 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่ายานพาหนะ ตามที่ระบุในรายการ เป็นรถตู้
  • กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
  • เจ้าหน้าที่บริษัทฯที่คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
  • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง

 

  •  

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 

Price for children 04-12 years old per person

2 persons: 1015 Baht

3-4 persons: 725 Baht

5-6 persons: 500 Baht

Additional information

Number of pax

2 pers, 3-4 pers, 5-6 pers