3-Day Phrae – Nan

3,890.00 ฿ incl. Vat

3-Day Phrae – Nan

3,890.00 ฿ incl. Vat

Category:

Description

Validity: Until 31 December 2020

ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน ราคาท่านละ 

วันแรก

แพร่ เยี่ยมชมมรดกวิถีชีวิตเมืองเก่าแพร่

เมืองเก่าแก่อายุนับพันปี ร่วมสมัยอาณาจักรหริภุญชัย (ลำพูน) ผังเมืองรูปหอยสังข์ มีกำแพงดินล้อมรอบเมืองที่ยังคงสภาพสมบรูณ์ที่สุดในประเทศไทยอีกแห่งหนึ่ง ภายในกำเมืองแพร่ ยังคงสภาพวิถีชีวิตร่วมสมัยของชาวเมืองแพร่สมบรูณ์แบบด้วยวัด อาคารบ้านเรือนส่วน ใหญ่ปลูกสร้างด้วยไม้สัก รูปแบบเรือนไม้รูปแบบต่างๆ สวยงามน่าประทับใจ

6.30 น.

รับที่สถานีรถไฟเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ (แนะนำรถไฟ ขบวน 51 รถด่วน กรุงเทพหัวลำโพง – เด่นชัย 22.006.10 น.) ราคาเตียงล่าง 712 บาท/ท่าน

7.00 น.

ถึงโรงแรมที่พัก ฝากสัมภาระ เดินเที่ยวตลาดสดเทศบาลเมืองแพร่ ทำบุญใส่บาตร ทานอาหารเช้าตามอัธยาสัย

8.00 น.

ออกเดินทางทัวร์

8.30 น.

วิหารมิ่งเมือง สถานที่ประดิษฐานพระพุทธมิ่งขวัญเมือง สร้างสมัยท้าวแม่นคุณเจ้าครองนครเมืองแพร่ สมัยพุทธศตวรรษที่ 20 ภายในตกแต่งเสาไม้ ฝ้าเพดาน ด้วยลายพื้นเมืองลงรักปิดทอง หลังคาวิหารมุงแป้นเกล็ดไม้สักทองหลังสุดท้ายของเมืองแพร่ ลอดซุ้มอธิษฐานร่สมภาวนา คัมภีร์ปักด้ายไหมฝีมือ แม่เจ้าบัวไหล เทพวงษ์ ถวายเป็นพุทธศรัทธาอายุ 120 ปี

9.00 น.

คุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์เมืองแพร่ รูปแบบสถาปัตยกรรมขนมปังขิง ซึ่งเป็นที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 5 สร้างปี พ.ศ.2435 โดยเจ้าหลวงพิริยะเทพวงศ์ เจ้าผู้ครองนครแพร่องค์สุดท้าย โดยช่างฝีมือชาวจีนจากกรุงเทพ เป็นอาคาร 2 ชั้น มีความสง่างาม ประดับด้วยไม้แกะฉลุสลักลวดลายอย่างประณีตสวยงาม ภายใน

อาคารมีความโอ่โถง หรูหรา มีประตูหน้าต่างทั้งหมด 72 บาน โดยประตูแต่ละบานจะมีชื่อเรียกที่ไม่เหมือนกัน นิยมตั้งชื่อให้เป็นสิริมงคลดังเช่น ประตูตองคำใต้

10.00 น.

นั่งรถราง ณ.คุ้มเจ้าหลวง ชมวิถีชีวิตในเขตเมืองเก่าแพร่ วัดวาอาราม บ้านเรือนรูปแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ ล้วนถูกสร้างสรรค์ด้วยไม้สัก และกำแพงเมืองเมืองเก่าแพร่

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน “ขนมเส้นน้ำใสเมืองแป้” อาหารท้องถิ่นของคนเมืองแพร่ ขนมเส้นนำ้ต้มซุปกระดูกหมู ส้มตำ ข้าวผัดมะเขือเทศ ข้าวกั๋นจิ๋น และแคบหมู อร่อยๆ สไตล์เมืองแพร่

13.00 น.

Workshop บ้านป้าเหงี่ยม” ทำกิจกรรมเรียนรู้ที่มาของห้อม และร่วมมัดย้อมห้อมสำหรับเป็นของที่ระลึกของท่านเอง ต้นห้อมเป็นพืชล้มลุก ชอบความชุ่มชื้นอยู่บริเวณป่าต้นน้ำลำธาร

15 .00 น.

Shopping ผลิตภัณฑ์หม้อห้อมบ้านทุ่งโฮ้ง แหล่งผลิตผ้าหม้อห้อมหลากหลายชนิด

16.00 น.

วัดสูงเม่น อำเภอสูงเม่น อยู่ในเขตเมืองมานด่านใต้ของเมืองแพร่ เป็นเมืองหน้าด่านของเมืองแพร่ในอดีต มีประวัติยาวนานมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามมหาราชสุโขทัย เป็นแหล่งรวมคัมภีร์ใบลานเก่าแก่อายุมากกว่า 200 ปี มีจำนวนมากที่สุดในภาคเหนือ ได้รับการรับรองเป็นเอกสารมรดกความทรงจำของโลกส่วนท้องถิ่น โดยยูเนสโก ร่วมกิจกรรม “ห่อธัมม์” เขียนภาษาล้านนาบนใบลานเป็นพุทธบูชา และเป็นที่ระลึกแห่งความทรงจำ

18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น ที่ จินเจอร์เบรดเฮาส์แกลอรี่

19.00 น.

เดินเล่น ตลาดโตรุ้งประตูชัย ทานขนมหวาน แวะชมแกลอรี่ และ Shopping สินค้าผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น Otop เมืองแพร่

20.00 น.

กลับที่พัก อ.เมือง จ.แพร่

วันที่ 2

แพร่-น่าน ยี่ยมชม มรดกแห่งวัฒนธรรม ตามรอยรัก และศรัทธาของเมืองแพร่ เมืองน่าน

สืบสานตำนานพระเจ้าเลียบโลกในเมืองแพร่ พระพุทธเจ้าเสด็จพร้อมอัครสาวกยามใกล้รุ่งอรุณ ณ พระธาตุจอมแจ้ง ทรงมอบเกศาธาตุแก่ชาวบ้านให้สร้างพระธาตุเจดีย์เพื่อสักการะบูชา แล้วพระพุทธองค์ได้เสด็จถึงดอยเล็ง ได้พินิจพิจาณาสถานที่สร้างพระธาตุช่อแฮ ณ ดอยโกสิยบรรพต พระธาตุช่อแฮเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านเมืองแพร่

07.30 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก

08.30 น.

รับที่โรงแรมที่พัก Check out

09.00 น.

วัดพระธาตุดอยเล็ง ตั้งอยู่บนภูเขาสูงทาง ทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระธาตุช่อแฮ การสร้างพระธาตุไม่ปรากฏหลักฐานแน่นอนว่าสร้างใน พ.ศ. ใด ด้วยภูมิทัศน์ที่ตั้งอยู่บน ภูเขาสูง ทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองแพร่ซึ่งโอบคลุมด้วยภูเขาและผืนป่าได้อย่างงดงาม ในยามเช้า ก่อนถึงระเบียงชมวิว “จุดชมวิวเมืองแพร่ที่สวยที่สุดของเมืองแพร่” สามารถมองเห็นพระธาตุช่อแฮ เจดีย์สีทองเหลืองอร่าม โดดเด่นอยู่ไม่ไกล

10.00 น.

วัดพระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีเสือ (ปีขาล) พระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุ1 ใน12 ราศี เป็นพระธาตุประจำปีเกิด สำหรับคน ที่เกิดปีเสือ (ปีขาล) หากนำผ้าแพรสามสีไปถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้

11.00 น.

เดินทางสู่ จังหวัดน่าน

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ร้านกาแฟจ๊างนัก อ.เวียงสา จ.น่าน

14.00 น.

พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดน่าน ประจำปีเกิดปีกระต่าย เก่าแก่ร่วมสมัยสุโขทัย

14.50 น.

วัดภูมินทร์ ชมภาพจิตรกรรมกระซิบรักบันลือโลก “ปู่ม่านย่าม่าน”

15.30 น.

เดินเยี่ยมชม ข่วงเมืองน่าน วัดพระธาตุช้างค้ำ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเมืองน่าน

17.30 น.

รับประทานอาหารเย็นตามอัทธยาศัย

18.30 น.

Shopping

19.30 น.

กลับที่พัก อ.เมือง จ.น่าน

วันที่ 3

น่าน-ปัว-เดินทางกลับ

08.30 น.

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก รับที่โรงแรมที่พัก

09.00 น.        

โฮงเจ้าฟองคำ

10.30 น.        

หอศิลป์ริมน่าน

12.00 น.        

รับประทานอาหารกลางวัน ร้าน โกโก้วัลเลย์

13.00 น.        

ร้าน โกโก้วัลเลย์ Workshop ร่วมทำชอคโกเล็ค และดื่มโกโก้แท้จากแหล่งผลิตสุดชิคกับคนที่คุณรักและรู้ใจ

14.00 น.        

ออกเดินทางสู่สนามบินนครน่าน

15.15 น.        

Checkin สนามบินนครน่าน

16.15 น.        

เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

 

อัตราค่าบริการนี้รวม

  • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน, มีเครื่องปรับอากาศ และห้องน้ำส่วนตัว
  • ค่าอาหารเช้า2มื้อ อาหารกลางวัน3มื้อ อาหารค่ำ1มื้อ
  • รถบริการนำเที่ยวตามโปรแกรม และ คนนำเที่ยว ลักษณะเดินทางร่วมกับท่านอื่น (JoinIn Tour)
  • ค่าธรรมเนียมและค่าเยี่ยมชม สถานที่ต่างๆ และWorkshop ที่ร้านโกโก้วัลเล่ย์ ที่ระบุในโปรแกรม
  • ประกันอุบัติเหตุ*ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
  • ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่า Vat7%

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

  • ไม่รวมค่าเดินทางขาเข้า-ออก จังหวัดแพร่ และกิจกรรมต่างๆ
  • ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือจากรายการที่ระบุ